Въпроси

С Вива Кредит получавате: 
- Удобството да кандидатствате за кредит на място в офис, на 0700 45 245 (без допълнително таксуване) или изцяло онлайн, съобразно Вашите лични предпочитания и възможности
- Бързо одобрение до 20 минути
- Денонощен достъп до информацията по Вашия кредит от личния Ви профил на сайта
- Продукти, съобразени с Вашите индивидуални възможности
- Възможност да удължите срока на Вашия кредит или да го рефинансирате

Ние Ви предлагаме:
- Кредит до заплата ВИВАКРЕДИТ СЕГА за суми от 100 до 350 лв.
- Вносков кредит ВИВАКРЕДИТ ПЛАН за суми от 300 до 1 500 лв.
- Кредит, обезпечен с ипотека на имот, ВИВАКРЕДИТ ОПТИМА за суми от 5 000 до 90 000 лв.

- Кредит за хора на трудов договор ВИВА ИНКРЕДО за суми от 1 250 до 8 000 лв.
 

За кредит ВИВАКРЕДИТ СЕГА или ВИВАКРЕДИТ ПЛАН можете да кандидатствате: 
- Изцяло онлайн тук
- На телефон 0700 45 245 (без допълнително таксуване)
- В офисите на Вива Кредит
- В офисите на нашите партньори

 

За ВИВА ИНКРЕДО може да кандидатствате на място във всички офиси на Вива Кредит.

За ВИВАКРЕДИТ ОПТИМА може да кандидатствате на телефон 0700 45 245 (без допълнително таксуване), всички офиси на Вива Кредит или да подадете своята заявка тук.

Необходимо е да сте навършили 21 години и да имате доказани доходи и валидна лична карта.

Около 20 минути след като сте кандидатствали за ВИВАКРЕДИТ СЕГА или ВИВАКРЕДИТ ПЛАН ще знаете дали сте одобрен в случай, че сте заявили незадължителна услугата Експресно разглеждане срещу заплащане на такса. Времето за разглеждане на стандартна заявка без услуга Експресно разглеждане е 10 дни. Ако срокът изтича в неработен ден, то заявката Ви за кредит ще бъде разгледана в първия работен ден.

Парите може да получите в брой - в офисите на Вива Кредит или тези на нашите партньори. Ако сте кандидатствали за ВИВАКРЕДИТ СЕГА или ВИВАКРЕДИТ ПЛАН изцяло онлайн, то може да усвоите сумата по кредита и на каса на Изи Пей (Easy Pay), микросметка в ePay или посочена от Вас банкова сметка.

Вноските по Вашия кредит може да внасяте:
- В брой в офисите на Вива Кредит в цялата страна, на каса на Изи Пей (Easy Pay) или в офисите на нашите партньори
- По банков път, по следната банкова сметка: УниКредит Булбанк, IBAN:BG46UNCR70001520684441; BIC:UNCRBGSF

При отпуснат кредит в размер на 600 лв. за период 14 седмици (7 вноски), двуседмичната Ви вноска ще е 91,11 лв. Общата дължима сума по кредита е 637,77 лв. ГПР в този пример е 49.33%, а ГФЛП е в размер на 40.30%.
Сайтът www.vivacredit.bg е защитен с най-модерната Geo Trust технология. Ние обработваме данните Ви при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. „Вива кредит“ ООД e дружество, регистрирано като Администратор на лични данни и притежава удостоверение, издадено от Комисията за защита на личните данни. Ние изискваме от нашите клиенти, преди да кандидатстват за кредит, да ни предоставят съгласието си да обработваме личните им данни. С Декларацията за лични данни може да се запознаете тук.
Ако сте регистрирани и сте забравили паролата си, не се притеснявайте. Изберете бутона „Вход за клиенти“ в горния десен ъгъл на сайта. Натиснете върху текста „Забравена парола“ и ще се отвори прозорец, в който да въведете e-mail адреса, с който сте се регистрирали. На посочения e-mail адрес ще получите парола, с която да влезете в профила си. При неуспех, моля свържете се с нас на 0700 45 245 (без допълнително таксуване).
За да смените посочения за връзка e-mail адрес, трябва да влезете в профила си със стария e-mail адрес и парола. В полето „Смяна на e-mail“ въведете новия си e-mail адрес и натиснете бутона „Запази“. При неуспех, моля свържете се с нас на 0700 45 245 (без допълнително таксуване).
В срок до 3 календарни дни, след усвояване на кредита, е необходимо да осигурите поръчител или да предоставите банкова гаранция.

Необходимо е поръчителят да има навършени 21 г.; да работи по безсрочен трудов договор; да има минимален стаж при настоящия си работодател 6 месеца и минимален осигурителен доход в размер на 1000 лв.; през последните пет години да няма кредитна история в Централен кредитен регистър към БНБ или да има кредитна история със статус не по-лош от 401 „Редовен“; да не е поръчител по друг активен договор за паричен заем и да няма сключен договор за паричен заем в качеството си на заемател.

Поръчителят следва да посети офис на Вива Кредит и да попълни декларация за обработка и съхранение на лични данни, както и да представи служебна бележка от работодателя си за 6 месеца назад, като минимумът, на който трябва да бъде осигуряван, е 1000 лв. (брутно трудово възнаграждение). Бележката от работодател е необходимо да е издадена не по-рано от 3 дни от деня на представянето ѝ. При одобрение лицето подписва договор за поръчителство.
В случай че, първото физическо лице не отговаря на изискванията за поръчител, то имате възможност в 3-дневен срок от усвояване на кредита да доведете друго физическо лице, което да отговори на изискванията.

Банковата гаранция е необходимо да е издадена след усвояване на паричния заем. Тя следва да е в размер на цялото задължение по договора за паричен заем и да е валидна 30 дни след падежа за плащане на усвоената сума по договора. Образец на банкова гаранция може да изтеглите от тук. Банковата гаранция се изпраща в срок до 3 дни в оригинал на адреса за кореспонденция - гр. София 1324, ж.к Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру №28, бл. АТЦ "Силвър център", ет.2, офис 73 Г.

Ще Ви бъде начислена неустойка, чийто размер е уговорен в индивидуалния Ви договор, тъй като е налице неизпълнение на задължение по договор.
Ако кандидатствате за кредит изцяло онлайн няма да дължите такса за разглеждане на документи, която е в размер на 0,10 лв. плюс 1% от усвоената сума.

Удостоверение за липса/наличие на задължения се издава безплатно на място в офис на Вива Кредит

Винаги, когато имате нужда от повече информация по Вашия кредит, или имате въпроси, може да се свържете с нас на office@vivacredit.bg или 700 45 245 (без допълнително таксуване) и ние ще Ви съдействаме.
Имате право да се обърнете за съдействие и към Комисията за защита на потребителите, като контролен орган по спазване на Закона за потребителския кредит, на адрес гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6.
България, като част от ЕС, предоставя възможност за извънсъдебно решаване на спорове за покупки онлайн чрез сайта http://ec.europa.eu/odr

Вие имате право:
- По всяко време да погасите изцяло или частично задълженията си по договора за кредит. В този случаи имате право на намаляване на общите разходи по кредита, като това намаляване се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договора. Може да получите повече информация на телефон: 0700 45 245 (без допълнително таксуване). Уведомление може да изпратите на  следния адрес: гр. София 1324, ж.к Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру №28, бл. АТЦ "Силвър център", ет.2, офис 73 Г или на customer@vivacredit.bg или такова да бъде представено във всеки от търговските обекти на  Дружеството и партньорите му.

- Да се откажете от сключения договор в 14 дневен срок от подписването му, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина. Необходимо е да ни изпратите Уведомление на следния адрес: гр. София 1324, ж.к Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру №28, бл. АТЦ "Силвър център", ет.2, офис 73 Г или на customer@vivacredit.bg или такова да бъде представено във всеки от търговските обекти на  Дружеството и партньорите му. Следва да върнете  единствено усвоената главница по кредита и начислената лихва за периода от датата на усвояване на кредита до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне, но не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението.

Къде мога да кандидатствам за кредит VIVA Express?
От 01 юни продуктът VIVA Express не се предлага, но всички кредитополучетели, взели продукта ще продължат да бъдат обслужвани качествено до изтичане на срока на договора им.

 

Типичен пример за кредит:
При отпуснат кредит в размер на 300 лв. за период от 14 седмици (7 вноски), двуседмичната Ви вноска ще е 45,56 лв. Общата дължима сума по кредита е 318,92 лв. ГПР в този пример е 49,44%, а ГФЛП е в размер на 40,30%.

Дължа ли такса за разглеждане на документи?
Да. За разглеждане на документи се дължи такса в размер на 10 ст. плюс 1% от усвоената сума.

Къде мога да върна заема си?
- В офисите на Вива Кредит в цялата страна
- В офисите на нашите партньори
- УниКредит Булбанк, IBAN:BG46UNCR70001520684441, BIC:UNCRBGSF

Къде мога да се запозная с Тарифа?
С тарифата на Вива Кредит, отнасяща се за продукта VIVA Express тук.

 

С реда за отпускане на кредити на Вива Кредит може да се запознаете тук.

Дружеството се задължава със съгласието на потребителя да използва за комуникация български език по време на действие на договора.