За Вива Кредит

Вива Кредит е една от водещите небанкови финансови институции, предоставяща широк набор от кредити: ВИВАКРЕДИТ СЕГА, ВИВАКРЕДИТ ПЛАН, ВИВА ИНКРЕДО и ВИВАКРЕДИТ ОПТИМА. Продуктите на компанията са съобразени с нуждите на всички, които ценят времето си, имат неотложна и спешна нужда от пари и не искат да чакат. С Вива Кредит може да вземете кредит бързо и без излишни документи в размер от 100 лв. до 90 000 лв.

Мисия

Нашата мисия е да бъдем партньори най-вече на своите клиенти и да осъществяваме дейността си отговорно. Изграждането на доверие между нас и клиентите ни е гаранция за високите резултати във всичко, което правим.

Обекти

Офис на Вива Кредит

Вива Кредит разполага с 49 обекта на територията на цялата страна. Дружеството изцяло залага на новите, модерни тенденции в обслужването на клиентите си и в предлагането на бързи финансови услуги. Кандидатстването за заем в офисите на компанията е лесно и бързо.

„Вива кредит“ ООД има изградена стабилна партньорска мрежа, в която се предлагат нейните продукти. Това осигурява на клиентите комфорта да кандидатстват за кредит в повече от 160 локации в цялата страна. Дружеството продължава да търси нови партньори и да разширява обхвата си в България.

Регистрация в БНБ и КЗЛД

„Вива кредит“ ООД (ЕИК: 201995287) е небанкова финансова институция със седалище и адрес на управление гр. София 1324, ж.к Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру №28, бл. АТЦ "Силвър център", ет.2, офис 73 Г. Предметът на дейност на „Вива кредит“ ООД е отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства съгласно Закона за кредитните институции. През месец април 2012 г. Българската Народна Банка регистрира "Вива Кредит" ООД като небанкова финансова институция, съгласно чл. 3, ал. 2  от Закона за кредитните институции и Наредба № 26 от 23.04.2009 г. за финансовите институции, издадена от Българска народна банка. Дружеството е пререгистрирано и вписано в регистъра на финансовите институции съгласно чл.3а, ал.1 от Закона за кредитните институции под рег. № BGR00277." 
„Вива кредит“ ООД е регистрирано като Администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни. 

Защо да изберете Вива Кредит?

  • Ясни и прозрачни условия
  • Човешко отношение
  • Надежден партньор