ВИВА ИНКРЕДО

Viva Incredo

ВИВА ИНКРЕДО е най-новият паричен продукт, предназначен за всички работещи на трудов договор клиенти, които имат нужда от по-висок кредит с много по-преференциални условия на оскъпяване.

  • Суми в размер от 1250 до 8000 лева
  • Период на погасяване от 1 до 3 години на равни месечни вноски

Начини за усвояване и погасяване на кредит:

В 49 офиса на Вива Кредит в 27 града на страната можете да кандидатствате за ВИВА ИНКРЕДО, да усвоите сумата по заема, както и да внесете месечната си вноска.

Типичен пример:

За заемна сума в размер на 3 000 лв. със срок на погасяване – 1 година, платим на 12 месечни вноски от по 307,41 лв., общо дължимата сума* е в размер на 3688,92 лв. Годишен лихвен процент 40%, Годишен процент на разходите 49,02%. *Общо дължимата сума е такава, в случай на коректно изпълнение на всички задължения по договора за паричен заем.