Промоции

Като няма пари, а петъкът е черен? 

   

Срок на промоцията: 17.11 - 24.11.2017 г. 

  • Вземи кредит от 400 до 1 500 лева 
  • Избери изплащане на 18 двуседмични вноски
  • Плати вноските си коректно
  • Ползвай 100% ОТСТЪПКА

Вземи кредит още сега! Получаваш парите веднага след одобрение

*Потребителят получава 100% отстъпка от оскъпяването по кредита, ако: сключи  в периодите на промоцията  договор за паричен заем за заемна сума /главница/ в размер от 400 лв. до 1 500 лв., със срок на изплащане 18 двуседмични вноски по продукта ВИВАКРЕДИТ ПЛАН;  изплати коректно, до падеж, уговорените в индивидуалния договор погасителни вноски. Отстъпката се удържа от последните няколко погасителни вноски съобразно размера на усвоената главница. Представителен пример: По договор за паричен заем от 400 лева, със срок на погасяване 18 двуседмични погасителни вноски, със заявена допълнителна незадължителна услуга по експресно разглеждане на заявка за отпускане на кредит и при изпълнение на всички задължения по договора за паричен заем, в случай че Заемателят изплати коректно до падеж първите 11 броя погасителни вноски от по 34,79 лв.и 12-та погасителна вноска в размер на 17,31 лв. и  не дължи останалите 6 броя вноски. Отстъпката в този случай ще бъде - лихва в размер на 61.52 лв., такса за експресно разглеждане на искането за кредит - 164.70 лв., които представляват 100% от оскъпяването. При изпълнение на условията на промоцията Заемателят дължи само главница в размер на 400 лв. В този случай ГЛП е 0%, а ГПР е 0 %. В случай, че потребителят не изпълни условията на промоцията, не ползва отстъпка и дължи всички разходи в пълен размер, така както са посочени в сключения договор за паричен заем. 

Условия на промоцията "100% отстъпка"