Промоции

Специално предложение: 

   

Срок на промоцията: 02.09 - 31.10.2017 г. 

  • Вземи кредит от 400 до 1 500 лева 
  • Избери период на погасяване 7,9 месечни вноски или 11, 14, 18 двуседмични вноски
  • Ползвай отстъпка в размер на 30% от усвоената сума

Вземи кредит още сега! Получаваш парите веднага след одобрение

*Клиент, който сключи договор за паричен заем за заемна сума от 400 лв. до 1 500 лв., със срок на изплащане 7 или 9 месечни вноски или 11, 14 и 18 двуседмични вноски, заяви допълнителна незадължителна услуга по експресно разглеждане на заявка за кредит, погаси с не повече от 3 дни забава всяка погасителна вноска, получава отстъпка в размер на 30% от размера на усвоената главница.
Представителен пример: При кредит от 1000 лева, със срок на погасяване на 7 месечни вноски, със заявена допълнителна услуга по експресно разглеждане на заявка за отпускане на заем, размерът на отстъпката е 300 лв. При изпълнение на условията по промоцията и индивидуалния договор за паричен заем общо дължимата сума ще е в размер на 1235.31 лв., вместо 1535.31 лв. ГФЛП е в размер на 40.30%, ГПР е в размер на 49.46%. В случай, че заемателят не изпълни условията по промоцията, ще дължи всички разходи по кредита в пълен размер, така, както са посочени в сключения договор за паричен заем.

Условия на промоцията "Отстъпка в размер на 30% от главницата"


Специално предложение за кредит до заплата: 

   Ти определяш цената

Срок на промоцията: 02.09 - 31.10.2017 г. 

  • Вземи първи кредит от 300 или 350 лева 
  • Избери период на погасяване 1 двуседмична вноска
  • Плати цената, която сам си определил

Вземи кредит още сега! Получаваш парите веднага след одобрение

*Нов клиент, който сключи договор за паричен заем за заемна сума от 300 лв. или 350 лв., със срок за погасяване 14 дни и върне заема точно на падеж – на 14-я ден, заплаща цена за кредита, която предварително сам е определил измежду 0 лв. и 32.71 лв. Представителен пример: При кредит от 300 лева, със заявена допълнителна услуга по експресно разглеждане на заявка за отпускане на кредит, ако Заемателят заяви предварително, че ще заплати 20 лева и върне заема на 14-тия ден, ГЛП ще бъде в размер на 40.30%, ГПР - 49.33%, общо дължима сума - 320 лв., вместо 328.32 лв. В случай, че заемателят не изпълни условията по промоцията, ще дължи всички разходи по кредита в пълен размер, така, както са посочени в сключения договор за паричен заем. 

Условия на промоцията "Ти определяш цената"