Промоции

Зареди пари 

   

Срок на промоцията: 08.01 - 28.02.2018 г. 

  • Вземи кредит от 400 до 1 500 лв. 
  • Избери изплащане на14, 18 двуседмични или 7, 9 месечни вноски
  • Ползвай ОТСТЪПКА в размер на 30% от главницата

Вземи кредит още сега! Получаваш парите веднага след одобрение

*Нов потребител получава отстъпка, ако кандидатства за отпускането на кредит - онлайн на уеб страницата на „Вива Кредит“ ООД или по телефона на 0700 45 245 и сключи в периода на промоцията договор за паричен заем за заемна сума от 400 или 1500 лв. със срок на изплащане 14, 18 двуседмични или 7, 9 месечни вноски; заяви допълнителна незадължителна услуга по експресно разглеждане на заявка за кредит срещу заплащане на такса; погаси всяка една погасителна вноска коректно (до падежа й). Отстъпката се удържа от последните няколко погасителни вноски по кредита в зависимост от размера й. Представителен пример: При изпълнение на всички задължения по договора за паричен заем и по промоцията, за заемна сума от 400 лв., със срок на погасяване 7 месечни вноски, размерът на отстъпката е 120 лв., на последните 2 погасителни вноски - 28.73 лв., вместо 88.73 лв., а на общо дължимата сума - 501.11 лв., вместо 621,11 лв. ГЛП е в размер на 40.29%, а ГПР – 49.45%. В случай, че потребителят не изпълни условията на промоцията, не ползва отстъпка и дължи всички разходи в пълен размер, така, както са посочени в сключения договор за паричен заем. 

Условия на промоцията "Отстъпка в размер на 30% от главницата"