ТАРИФА НА „ВИВА КРЕДИТ“ ООД относима към Договори за паричен заем „ВИВАКРЕДИТ СЕГА 14 И 30“ ИЛИ „ВИВАКРЕДИТ ПЛАН

 

Вид договор

Начин на начисляване и размер на разходите*

За договори за паричен заем със срок на погасяване на двуседмична погасителна вноска (на 14 дни)

 

1. На четвърти ден забава от всяка погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането по 10,00 лв. (десет лева). На единадесет ден забава от всяка погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането по 15,00 лв. (петнадесет лева). Максималният размер на всички нaчислени разходи не може да превишава 75,00 (седемдесет и пет) лева за заемни суми в размер на 300,00 лв., 125,00 (сто двадесет и пет) лева за заемни суми в размер на 400,00 лв. и 175,00 (сто седемдесет и пет) лева за заемни суми от 500,00 лв. до 1 500,00 лв.

2. При забава с повече от 57 календарни дни за плащане, на която и да е погасителна вноска по договор за предоставяне на паричен заем, се заплаща на петдесет и осмия ден забава еднократно сума в размер 70,00 лв., представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането.

За договори за паричен заем със срок на погасяване на месечна погасителна вноска (на 30 дни)

 

1. На четвърти и осемнадесети ден забава от всяка погасителна вноска Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на по 10,00 лв. (десет лева). На единадесет и двадесет и пети ден забава от всяка погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на по 15,00 лв. (петнадесет лева). Максималният размер на всички нaчислени разходи не може да превишава 75,00 (седемдесет и пет) лева за заемни суми в размер на 300,00 лв., 125,00 (сто двадесет и пет) лева за заемни суми в размер на 400,00 лв. и 175,00 (сто седемдесет и пет) лева за заемни суми от 500,00 лв. до 1 500,00 лв.

2. При забава с повече от 57 календарни дни за плащане, на която и да е погасителна вноска по договор за предоставяне на паричен заем, се заплаща на петдесет и осмия ден забава еднократно сума в размер 70,00 лв., представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането.

За договори за паричен заем със срок на погасяване на една погасителна вноска със срок от 14 дни или 30 дни

1. На втори, четвърти и седми ден забава Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на по 10,00 лв. (десет лева). На единадесети и четиринадесети ден забава Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на по 15,00 лв. (петнадесет лева). Максималният размер на всички нaчислени разходи не може да превишава 45 (четиридесет и пет) лева за заемни суми в размер на 100,00 лв., 60,00 (шестдесет) лева за заемни суми в размер на 200,00 лв., 250,00 лв., 300,00 лв. и 350,00 лв.

2. При забава с повече от 23 календарни дни за плащане, на погасителна вноска по договор за предоставяне на паричен заем за заемни суми на двадесет и четвъртия ден забава, се заплаща еднократно сума в размер 40 лв. за договорите за суми в размер на 200,00 и 250,00 лв. и сума в размер 70 лв. за договорите за суми в размер на 300,00 и 350,00 лв., представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането.

Вид такса

Размер на таксата

Такса за разглеждане на документи

 

 

 

 

0,10 лв. + 1% от сумата, за която Потребителят е одобрен и е приел да сключи договор за паричен заем. Разходът се начислява и дължи преди сключване на договора. Тази такса не се дължи при кандидатстване онлайн за получаване на заем чрез изградения от Дружеството онлайн процес за отпускане на заеми.

 

Такса за удължаване на срока на Договор за паричен заем със срок на погасяване на двуседмична погасителна вноска (на 14 дни) или на месечна погасителна вноска (на 30 дни)

 

Размер на заема (лв.)

Размер на таксата (лв.) за кредити със срок на погасяване 14 дни

Размер на таксата (лв.) за кредити със срок на погасяване 30 дни

100

16.45

34.64

200

31.90

66.28

250

41.12

85.60

300

47.35

98.92

350

54.57

113.25

 

Такса за експресно

разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем

Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем ВИВАКРЕДИТ СЕГА 14 и 30

 

Размер на заема (лв.)

Размер на таксата (лв.) за кредити със срок на погасяване 14 дни

Размер на таксата (лв.) за кредити със срок на погасяване 30 дни

 

100

8.22

17.32

 

200

15.95

33.14

 

250

20.56

42.8

 

300

23.67

49.46

 

350

27.28

56.62

 

Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем ВИВАКРЕДИТ ПЛАН 14

Размер на заема (лв.)

Размер на таксата (лв.) за кредити със срок на погасяване 14 дни

Период

7

11

14

18

300

65.52

95.26

107.80

 

400

87.29

127.05

143.78

164.70

500

109.13

158.84

179.76

206.10

600

130.97

190.52

215.60

247.14

700

152.81

222.31

251.58

288.54

800

174.65

254.10

287.42

329.58

900

 

285.89

323.40

370.98

1000

 

301.73

341.46

391.50

1100

 

331.98

375.62

430.56

1200

 

 

409.78

469.80

1300

 

 

443.94

508.86

1400

 

 

478.10

547.92

1500

 

 

512.12

587.16

         

Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем ВИВАКРЕДИТ ПЛАН 30

Размер на заема (лв.)

Размер на таксата (лв.) за кредити със срок на погасяване 30 дни

Период

3

5

7

9

300

46.80

87.90

124.25

 

400

62.37

117.25

165.62

189.00

500

77.97

146.55

207.06

236.25

600

93.57

175.85

248.43

283.50

700

109.17

205.15

289.80

330.75

800

124.77

234.45

331.24

361.98

900

 

263.75

372.68

397.71

1000

 

276.45

396.55

424.44

1100

 

304.10

436.17

450.81

1200

 

 

475.79

491.76

1300

 

 

515.48

532.71

1400

 

 

555.10

573.75

1500

 

 

594.79

614.70

               

 

 

 

*Разходите за събиране на вземането се изразяват в изпращането на напомнителни писма, електронни съобщения, провеждането на телефонни разговори, посещения на адреса на Потребителя, както и на изпращането на електронни съобщения за събирането на просрочените вземания.

 

                                                                       Ръководството на „Вива кредит“ ООД