Типичен пример за кредит

При отпуснат кредит в размер на 300 лв. за период от 14 седмици (7 вноски), двуседмичната Ви вноска ще е 45,56 лв. Общата дължима сума по кредита е 318,92 лв. ГПР в този пример е 49,44%, а ГФЛП е в размер на 40,30%.

Предоговаряне на кредит

Ако сте взели кредит Viva Express  в размер от 400 до 1 500 лв., платим на 3 или повече вноски, но Ви е възникнала потребност от още пари или пък точно сега не можете да върнете цялата дължима сума в срок, то ние ще проявим разбиране. Ще Ви предоставим възможност да вземете нов кредит, с който да погасите задълженията си по стария, а остатъка от сумата да използвате както намерите за добре.

Удължаване на срок

Ако сте взели бърз кредит в размер от 100 до 300 лв., платим на 1 вноска, но не сте предвидили правилно всичките си разходи и ви затруднява връщането му, то ние имаме решение. Заплатете на падежната дата само лихвата и неустойката (в случай че не сте предоставили обезпечение), удължете срока на кредита и отложете връщането на главницата с нови 2 седмици.